دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 20، مرداد 1402، صفحه 7-204 (ویژه‌نامه بقیع) 
سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین

صفحه 139-168

سید محسن قائمی؛ سمیه آقایی نژاد


مرقد ائمه بقیع(ع) در آینه معماری بیناتمدنی (اسلامی ـ ایرانی)

صفحه 169-203

حمید رضا نژاد رمضانی؛ سمیه برزویی؛ حامد قرائتی