پژوهشکده حج و زیارت با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت، مبادرت به انتشار فصلنامه «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویکرد علمی-پژوهشی کرده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی دعوت می‌شود، مقالات علمی-پژوهشی خود در زمینه مطالعات حج و زیارت را جهت چاپ در این نشریه از طریق همین سامانه ارسال نمایند. 

پژوهشنامه حج و زیارت به استناد مصوبه شماره ۲۷۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ حائز رتبه علمی-پژوهشی گردیده است.

همچنین این نشریه در مهر ماه 1399 با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات از «دوفصلنامه» به «فصلنامه» تغییر وضعیت داد. 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 19، اسفند 1401، صفحه 7-172 (زمستان 1401) 

اذن شوهر در حج مستحبی همسر موقت

صفحه 7-32

مهدی نصرتیان؛ حسام الدین ربانی


تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل

صفحه 103-134

مهران فرشید؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیررضا نقش؛ بیتا یزدانی


نشریات مرتبط