درباره نشریه

«پژوهشنامه حج و زیارت» با هدف کمک به گسترش مرزهای دانش در حوزه حج و زیارت و نشر پژوهش‌های اصیل و نوآورانه در این حوزه تاسیس می‌شود.

این نشریه پذیرای مقالاتی است که بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، در رشته‌های مختلف علوم انسانی با موضوع محوری حج و زیارت و مباحث پیرامون آن، نگاشته می‌شوند.