راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش مقالات

  • این نشریه پذیرای مقالاتی است که بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، با موضوع محوری حج و زیارت و مباحث پیرامون آن، نگاشته شده باشند.
  • مقالات ارسالی باید مستند و مستدل بوده، دارای ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و به ارائه یافته علمی یا نظریه‌ای جدید در حوزه تخصصی حج و زیارت بپردازد.
  • مقالات ارسالی باید ‌اصیل و حاصل پژوهش نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلا در نشریات داخلی یا خارجی، خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی و یا به عنوان بخشی از کتاب چاپ نشده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
  • حجم مقالات از 4500  کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر نباشد و در صفحات A4 و در برنامه word  حروف چینی شود.
  • مقالات باید مشتمل بر بخش‌های چکیده ( حداکثر 200 کلمه، که بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و نکات اصلی نتیجه پژوهش را در بر دارد)،  کلید واژه (حداکثر 6 واژه: که نقش نمایه موضوعی را دارد)، مقدمه (شامل تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، سوالات، فرضیه و روش تحقیق)، ساختار اصلی، نتیجه‌گیری (شامل یافته‌های تحقیق در قالب گزاره‌های خبری) و فهرست منابع باشد.
  • اطلاعات کامل نویسنده (نویسندگان) شامل نام و نام خانوادگی/ مرتبه علمی و تحصیلات/ نشانی کامل پستی/ نشانی پست الکترونیکی/ شماره تلفن، همراه با مقاله ارسال شود.
  •  حق رد یا قبول و ویرایش و تلخیص مقالات برای نشریه محفوظ است.
  • نشریه حداکثر تا 4 ماه پس از دریافت مقالات، نتیجه را به نویسنده اطلاع می دهد.
  • محتوای مقالات بیان کننده نظرات نویسندگان آن‌ها است و مسئولیت آن نیز بر عهده ایشان است. 

 

 شیوه نامه استناد دهی:

 شیوه استناد دهی، درون متنی و مطابق با الگوی زیر است:

            (نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ، ج، ص ) مثال: (نجفی، 1364، ج1، ص 85)

 

اگر ارجاع بعدی به اثر دیگری از همان نویسنده باشد از الگوی (همو، تاریخ، صفحه) و اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد از الگوی (همان، تاریخ، صفحه) و اگر ارجاع بعدی دقیقا همانند ارجاع قبلی باشد از الگوی (همانجا) استفاده می‌شود.

 دو اثر یک نویسنده که در یک سال منتشر شده باشند، با ذکر حروف الفبا بعد از سال انتشار از یکدیگر متمایز می‌شود.

 اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می‌شود. مانند: (رضایی و دیگران، 1389، ص 75).

 در صورتی که نام نویسنده اثر معلوم نباشد، نام کتاب درج می‌شود و در صورتی که سال چاپ معلوم نباشد، عبارت «بی‌تا» به جای تاریخ چاپ آورده می‌شود.

 

فهرست منابع  

  • در فهرست منابع پایان مقاله، تنها نام منابعی که در متن به آن‌ها استناد شده به ترتیب الفبا و مطابق با الگوی زیر درج می‌شود:

 الف)‌ کتاب

 نام خانوادگی، نام(سال انتشار اثر). نام اثر ، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، جلد مورد استفاده.

 

ب) مقاله مجله

 نام­ خانوادگی، نام(سال انتشار). «نام مقاله»، نام نشریه، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله.

 

ج) مقاله مجموعه‌

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). "عنوان مقاله"، نام گردآورنده، نام مجموعه مقاله. محلّ نشر، نام ناشر، شمارة صفحات مقاله.

 

د) پایان نامه

 نام خانوادگی دانشجو، نام (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه، پایان‌نامه، مقطع......، دانشگاه، دانشکده، رشته.

 

ه) پایگاه‌ اینترنتی

  نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله یا موضوع»، نام وب سایت به صورت ایرانیک (آدرس اینترنتی).

 

و) لوح فشرده

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر.

 

پرداخت هزینه‌های داوری

بر اساس مصوبه شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت، از تمامی نویسندگان در ابتدای ورود مقاله به سامانه، مبلغ 500000  ریال (معادل پنجاه هزار تومان) جهت بررسی اولیه دریافت خواهد شد.  لذا لازم است نویسندگان محترم همزمان با ارسال مقاله، این مبلغ را به  شماره حساب 0122200555000 (بانک ملی) به نام حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت واریز کننند و تصویر فیش ارسالی را به پیوست مقاله ارسال کنند.

شماره کارت: 3711-9910-9975-6037

لازم به ذکر است، مبلغ فوق صرفا برای بررسی اولیه است و در صورتی که مقاله‌ای جهت داوری مناسب تشخیص داده شد، به نویسنده اعلام خواهد شد و در این مرحله لازم است نویسنده مبلغ 3000000 (معادل سیصد هزار تومان) جهت هزینه‌های داوری به شماره حساب فوق واریز کند و تصویر فیش واریزی را برای نشریه ارسال کند.

از مقالات پذیرفته شده، هزینه‌‌ای جهت انتشار و چاپ دریافت نخواهد شد.