تعداد مقالات: 103

77. پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 95-128

سید علی ربانی موسویان


81. بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-127

علی اکبر غفاری


83. آموزه های حج و مسئله ارتقای دیپلماسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 125-148

سید محمد علی هاشمی


84. ابزارهای تضمین حق سلامت حجاج در آموزه های فقهی و اسناد حقوق بشری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-155

سیده لطیفه حسینی؛ ناهید محمدزاده


86. تحلیل فقهی تاثیر عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 134-164

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


87. پژوهشی در چالش‌های حج مغرب اسلامی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 147-179

سید محمود سامانی


89. امنیت حج در دورۀ حکومت فاطمیان از تصرف مصر تا پایان دولت المستنصر بالله (358-487 ق)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-176

مهدی عبادی؛ مرتضی عباسی


91. فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری


92. تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-211

زهرا معاون؛ زهرا فروغان؛ علیرضا افشانی


93. خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 181-205

محمدسعید نجاتی؛ محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم)


94. بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 191-218

حسن بشارتی راد


96. تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی


97. حقوق گردشگری مذهبی؛ با تاکید بر حقوق «سالمند به مثابه زائر بقیع»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محسن قائمی


98. بررسی حق حجاج بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی


99. امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


100. جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران مذهبی مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

زهرا معاون