دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی


2. ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطینه در هتل و احراز سلامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


3. حقوق گردشگری مذهبی؛ با تاکید بر حقوق «سالمند به مثابه زائر بقیع»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محسن قائمی


4. واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

سید مهدی جوکار؛ محمدمحسن صفائی


5. واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


6. نقد و بررسی فقهی مبانی در وسعت و محدوده ی میقات ذوالحلیفه با تاکید بر آراء فقهاء امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

مصطفی ضمیری


7. واکاوی فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

مهدی درگاهی


8. مطالعه مولفه های جانشین‌پروری و بررسی اندازه اثرآنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی سازمان حج و زیارت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

سعید کوزه گران؛ ملیکه بهشتی‌فر؛ محمد ضیاءالدینی


9. بررسی حق حجاج بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی


10. امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


11. جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران مذهبی مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

زهرا معاون


12. آموزه های حج و مساله ارتقای دیپلماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

سید محمد علی هاشمی