دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 11، اسفند 1399، صفحه 7-205 (ویژه همایش «مغرب اسلامی حج و حرمین شریفین») 
خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی

صفحه 181-205

محمدسعید نجاتی؛ محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم)