کلیدواژه‌ها = مکان خاطره
سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین

دوره 8، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 139-168

سید محسن قائمی؛ سمیه آقایی نژاد