کلیدواژه‌ها = عمره تمتع
تحلیل وجه جمع روایات حاکی بر «وظیفه حائض بعد از احرام عمره تمتع»

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-54

بلال شاکری؛ محمدتقی فخلعی


خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعیین محدوده آن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-27

مهدی ساجدی؛ محمدرسول آهنگران