ماهیت و هنجارهای حقوقی حاکم بر قبرستان بقیع در فقه و حقوق بین‌الملل؛ با تاکید بر حقوق بین‌الملل اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشکاه علوم اسلامی رضوی و استاد حوزه علمیه قم

2 جامعه الزهرا

چکیده

مدیریت گردشگری، نظام حقوق و تکالیف دولتهای زائر فرست و زائر پذیر، امکان سهیم شدن شهروندان دیگر کشورها و پیروان سایر ادیان و مذاهب و نیز دولت‌های دیگر و نسلهای آینده نسبت به سرزمین بقیع، جملگی مرتبط با مساله «ماهیت حقوقی سرزمین بقیع» است. این مقاله و جستار بر همین اساس، موضوع اصلی خود را بررسی ماهیت حقوقی قبرستان بقیع براساس یافته‌های تاریخی و فقهی و نیز تحلیل این سرزمین بر اساس نظام گزاره‌های سرزمینی حقوق بین‌الملل قرار داده است. از جمله نتایج این نوشتار توصیفی-تحلیلی می‌توان به ماهیت بین‌المللی سرزمین بقیع و احتساب آن در زمره منطقه بین‌المللی اشاره کرد که مدارک و ادله فقهی نیز این نظریه را تحکیم می‌کنند.. در پی اثبات این ماهیت می‌توان به ترسیم نظام حقوقی حاکم بر این سرزمین از بُعد نظم حکمرانی، تنظیم‌گری در حوزه حق‌ها و تکالیف گردشگران مذهبی و نیز دولت‌های اسلامی معاصر، و مسائلی از این قبیل پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات