سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین

دوره 8، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 139-168

سید محسن قائمی؛ سمیه آقایی نژاد


مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت‏ کننده در پیاده‏‌روی اربعین

دوره 7، شماره 3، آذر 1401، صفحه 145-168

زهرا معاون؛ مجید موحد مجد؛ زینب نیک نجات؛ سحر حجتی فر


پژوهشی در چالش‌های حج مغرب اسلامی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 147-179

سید محمود سامانی


فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری


مرقد ائمه بقیع(ع) در آینه معماری بیناتمدنی (اسلامی ـ ایرانی)

دوره 8، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 169-203

حمید رضا نژاد رمضانی؛ سمیه برزویی؛ حامد قرائتی


خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 181-205

محمدسعید نجاتی؛ محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم)


بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 183-216

علیرضا حبیبی؛ عبدالقادر نبی زاده؛ مریم السادات موسوی


بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 191-218

حسن بشارتی راد


آینده پژوهی تأثیر سند چشم انداز 2030 عربستان بر مدیریت حج

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 203-235

علی اکبر فهیمی


واکاوی روایات تسویف حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

عبدالحجت حق جو


بررسی فقهی زمان الزامی وقوف در عرفات و معنی وقوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

محمد مهدی یزدانی کمرزرد


شناسایی طرق و بازسازی کتاب مزار علی بن مهزیار اهوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

محمد حسین سهیلی


بررسی فقهی حکم انتقال اموات به مشاهد مشرّفه جهت تدفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

محمد صادق یعقوب زاده مجرد؛ حسین احمری


ظرفیت گردشگری بر ایجاد بینش تمدنی با تاکید بر گردشگری زیارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

محمد کبیر محمدی


بهداشت زائران ایرانی در مسیرهای زمینی و دریایی با تکیه بر سفرنامه‌نویسان حج در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سهیلا ترابی فارسانی؛ نرگس مزروعی سبدانی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی