دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

واکاویِ پدیدارشناختیِ زیارتِ بدن‌مند ـ فضامند حضرت معصومه (س) در دورۀ فروکش کردنِ کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

سید شهاب‌الدین عودی


پژوهشی روایی- فقهی درباره موقعیت مکانی حائر حسینی و فرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

سعید سرخی خوزانی؛ علی عابدی رنانی؛ میلاد غفاری


نقشِ جنبش «خلافت» هندوستان در تحولات حجاز و تخریب دوم بقیع (سال‌هایِ1344-1345ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

محمدسعید نجاتی؛ لیلا عبدی خجسته


گونه شناسی باورهای زائران بقیع با تکیه بر سفرنامه های مغربیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

حامد قرائتی؛ محمد رضا حیدری خراسانی بیدگلی


بازخوانی تحلیلی – انتقادی فتوای شیخ بلیهد در مسئله تخریب بقیع با تکیه بر منابع اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

نجیبه سادات حسینی


بررسی تاریخی سبّ امیرالمؤمنین علی(ع) در حج و حرمین شریفین در دوران امویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

محمد رضا زارع خورمیزی


کارکرد حج در گسترش وحدت، استکبارستیزی و ظلم ستیزی میان مسلمانان متأثر از مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

علی اکبر فهیمی؛ زاهد غفاری هشجین


مشروعیت نوافل ظهرین در اماکن تخییر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

حسین شهریاری نسب