کلیدواژه‌ها = آیین‌های خاکسپاری ـ آیین‌گذار ـ تدفین اسلامی ـ بقیع ـ پدیدارشناسی دینی
پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده)

دوره 8، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 107-137

فاطمه نمازی؛ محمد غفوری‌نژاد؛ علیرضا صیادنزاد