نویسنده = محمد غفوری‌نژاد
پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده)

دوره 8، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 107-137

فاطمه نمازی؛ محمد غفوری‌نژاد؛ علیرضا صیادنزاد