نویسنده = سید امین جعفری
تحلیل فقهی ترک طواف نساء و چگونگی جبران آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 29-46

مهدی درگاهی؛ سید امین جعفری