نویسنده = سهیلا ترابی
بهداشت زائران ایرانی در مسیرهای زمینی و دریایی با تکیه بر سفرنامه‌نویسان حج در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سهیلا ترابی فارسانی؛ نرگس مزروعی سبدانی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


واکاوی رخصت‌خواهی برای حج؛ با تأکید بر عصر صفوی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-117

اعظم خانی محمد آبادی؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی