بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی فقهی- حدیثی اعمال مسجد کوفه و سهله پرداخته و نحوه انجام‌ دادن اعمال عبادی را در این دو مسجد شریف، به معنای دخیل بودن مکانی خاص از مسجد در صحت یا کمال عمل، بازپژوهی کرده است. تتبع در روایات مربوط به این دو مسجد نشان می‌دهد در خصوص مکان‌های معیّنی از مسجد کوفه، اعمال و ادعیه‌ای با نص صحیح یا معتبر وارد شده که بیانگر توجه و اهمیت عبادت در آن مکان نزد امام معصوم بوده و ارشاد به این مطلب است که انجام دادن عبادت در این مواضع، در کمال عمل عبادی و بهره‌مندی از ثواب تام، نقش دارد. اما در مورد قسمت‌های دیگر مسجد کوفه و تمامی مسجد سهله، دلیل روشنی بر خصوصیت داشتن موضعی از آنها یافت نشد. همچنین، انجام دادن عبادت در مکان‌های منسوب به انبیا و امامان معصوم: در هر دو مسجد شریف، به دو شرط یقینی بودن انتساب و اثبات عبادت مکرر معصوم در آن محل، در کمال عمل دخیل است و اقتدا به سیره عملی معصومین: محسوب می‌شود. اما در صورت اثبات نشدن عبادت مکرر معصومین: در آن محل و با فرض یقینی بودن انتساب، عبادت کردن در خصوص آن موضع، تنها از باب تبرک جستن به آن مکان، توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. آخوند خراسانی، ‌محمدکاظم بن حسین (1424ق). کفایة الاصول، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
2. آقابزرگ طهرانی، محمدحسن (1408ق). الذریعة إلی تصانیف الشیعة؛ قم، اسماعیلیان.
3. ابن مشهدی، محمد بن جعفر (1419ق). المزار الکبیر، تحقیق: جواد القیومی الاصفهانی، قم، القیوم.
4. امین، سید محسن (1406ق). أعیان ‌الشیعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
5. انصاری، ‌مرتضی بن محمدامین (1414ق). رسائل فقهیة، قم، کنگره شیخ اعظم.
6. ابن طاووس، عبدالکریم بن احمد (بی‌تا). فرحة الغری فی تعیین قبر أمیرالمؤمنین علی بن أبی‌طالب علیه السلام فی النجف، قم، منشورات الرضی.
7. ابن طاووس، علی بن موسی (1417ق). مصباح الزائر، قم، مؤسسه آل البیت.
8. ابن قولویه، جعفر بن محمد (1356ش). کامل الزیارات، محقق و مصحح: عبدالحسین امینی، نجف اشرف،‌ دار المرتضویة.
9. برقی، احمد بن محمد (1371ق). تحقیق و تصحیح: جلال‌الدین محدث،‌ قم، دار الکتب الإسلامیة.‌
10. ــــــــــــــ (1383ش). رجال البرقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
11. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه، تحقیق و تصحیح: مؤسسة آل البیت:، قم، مؤسسة آل البیت: .‌
12. ــــــــــــــ (1385ق). امل الامل، بغداد، نجف، مکتبة الأندلس.
13. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (1411ق). شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق و تصحیح: محمدباقر محمودی، تهران، التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة.
14. حمیری، عبدالله بن جعفر (1413ق). قرب الاسناد، تحقیق و تصحیح: مؤسسة آل البیت:، قم، مؤسسة آل البیت: .‌
15. خویی، سیدابوالقاسم (1410ق). معجم رجال حدیث، قم، مرکز نشر آثار شیعه.
16. ــــــــــــــ (1417ق). مصباح الأصول، قم، کتابفروشی داوری.
17. شهید اول، محمد بن مکی (1410ق). المزار، تحقیق و تصحیح: مدرسه امام مهدی[، محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، قم، مدرسه امام مهدی[. ‌
18. شیخ صدوق، محمد بن علی (1376ش). الامالی، تهران، کتابچی.
19. طبری، محمد بن جریر (1427ق). نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة، تحقیق و تصحیح: باسم محمد اسدی، قم، دلیل ما.‌
20. طوسی، محمد بن حسن (1414ق).‌ الامالی، تحقیق و تصحیح: مؤسسة البعثة، قم، دار الثقافة.‌
21. ــــــــــــــ (1407ق)،‌ تهذیب الاحکام، تحقیق و تصحیح: حسن الموسوی خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیه.‌
22. فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه‌مرتضی (1406ق). کتاب الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی7 .‌
23. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة.‌
24. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق).‌ بحار الانوار، تحقیق و تصحیح: جمعی از محققان،‌ بیروت، دار إحیاء التراث العربی.‌
25. مفید، محمد بن محمد (1434ق). المزار الکبیر، تحقیق و تصحیح: احمد علی مجید الحلّی، قم، مکتبه علامه مجلسی.‌
26. نائینی، محمدحسین (1417ق). فوائد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.