بازخوانی تحلیلی رسم قرار دادن گل و گیاه بر قبور (یکی از رسوم مسلمانان در تکریم قبور بقیع) در نگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 طلبه

چکیده

یکی از سنتهای مسلمانان در حوزه احکام قبور، قرار دادن گل و گیاه بر روی قبر است. آنان به امید نزول رحمت الهی و بخشش گناهان صاحب قبر، به این عمل دست یازیده اند. مشروعیت این عمل از دیدگاه مذاهب اسلامی از قبیل اهل سنت و شیعه ثابت شده است. با این وجود وهابیت به مخالفت با این عمل پرداخته و آن را بدون پشتوانه ای از سنت و سیره صحابه می داند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، پس از بیان دیدگاه تفصیلی مذاهب خمسه‌ی اسلامی پیرامون این مسأله، ادله مشروعیت این عمل مورد بازخوانی قرار گرفته است. اگرچه قرار دادن گل و گیاه بر روی قبر از رسوم نوپدید مسلمانان است، اما اشتراک مناط روایاتی نبوی(ص)، مشروعیت این عمل را اثبات می کند. اصلی‌ترین دلیل، سنت پیامبر اکرم(ص) است که از طریق ابن عباس، ابوهریره، جابر بن عبدالله، ابو بَرزَه منعکس شده است. در کنار آن می توان به سیره برخی از صحابه و تابعین اشاره کرد که تحت تأثیر سنت رسول الله(ص)، وصیت کردند این عمل برای قبر آنان انجام شود. عالمان امامیه و اهل سنت با تکیه بر این ادله، بر مشروعیت قرار دادن گل و گیاه بر قبور حکم کرده اند. تمام منابع مورد استناد، از کتابهای علمای اهل سنت برگزیده شده تا افزون بر اثبات مدعی، اعتبار ادعای وهابیت مبنی بر یکسان‌بودن با اهل سنت را از بین ببرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات