نویسنده = حسام الدین ربانی
تعداد مقالات: 3
1. امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


2. حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-80

حسام الدین ربانی


3. بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-56

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی