تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

چکیده
مشهور فقیهان امامیه معتقدند انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج‌گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک‌اند مجاز است، اما عمده فقها از متقدمین و متأخرین در مورد حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس انجام اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده‌اند. گرچه از فتوای فوق چنین برداشت می‌شود که انجام زودتر از موعد تقصیر و اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد و برخی از فقیهان معاصر نیز به این مطلب تصریح کرده یا حداقل در این باره احتیاط نموده‌اند، اما در مقابل، برخی دیگر از فقیهان معاصر بر این اعتقادند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج‌گزاری که وظیفه‌شان قربانی است، مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر نموده و برای انجام شبانه اعمال مکه، راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه حاصل از این پژوهش که به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می‌شوند به‌خوبی بر قول اخیر دلالت دارند و ادله‌ای که رأی عدم جواز را پشتیبانی می‌کند از قوت لازم برخوردار نبوده و قابل پاسخگویی است.

کلیدواژه‌ها