کلیدواژه‌ها = برائت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی اعتقادی و قلمرو برائت در پرتو آیات و روایات

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-33

علی پناهی؛ رسول رضوی


2. اعلان برائت از مشرکان و تحلیل مفهوم «مشرک»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-96

حمید کمالی اردکانی