نویسنده = وحید بَذّار
تعداد مقالات: 1
1. مسوولیت حقوقی بین المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منا 1394 و سازوکار های پیگیری آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-134

پوریا عسکری؛ وحید بَذّار؛ مینو خوش لسان