بررسی فقهی وظیفه مرد صروره در حلق یا تقصیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت

2 دانشجو

چکیده

یکی از واجبات حج تمتع در روز دهم ذی الحجة در سرزمین منا، حلق یا تقصیر است. تقصیر بر همه زنان متعین است، اما در مورد وظیفه مردانی که قبلاً حجة الاسلام به جا نیاورده اند (صروره)، بین فقها اختلاف وجود دارد، که از اختلاف بدوی روایات نشأت گرفته است. برخی از فقها معتقدند حلق بر صروره متعین است و برخی دیگر، صروره را نیز همچون سایر حجاج، مخیر بین حلق و تقصیر دانسته و حلق را تنها با فضیلت تر از تقصیر می دانند. پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفین، مشخص می شود که برخی از ادله نظریه اول از حیث سند و دلالت تام است، در نتیجه حلق بر صروره متعین است؛ زیرا روایات نظریه دوم، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی هستند که توسط روایات نظریه اول، تقیید می خورند.

کلیدواژه‌ها