بازخوانی، نقد و تحلیل مبانی وهابیت در تخریب بارگاه‌های موجود در بقیع از دیدگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث. قم. ایران

چکیده

تحقیق حاضر به نقد و بررسی فقهی مبانی وهابیت در تخریب بارگاه های موجود در بقیع و ضرورت بازسازی آنها از دیدگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی است که مهم ترین مستند وهابیت، روایاتی است که از زیارت قبور و مسجد قرار دادن آنها نهی نموده است. همچنین آنان معتقدند ساخت بارگاه، بدعت محسوب شده و زمینه ابتلای مردم به شرک را فراهم می آورد، از این رو باید از باب سد ذرایع، به تخریب قبور و بارگاه های موجود در بقیع پرداخت. اما به نظر می رسد ادله علمای وهابیت قابل دفاع نبوده و مدعای آنان را اثبات نمی کند. از طرفی مطابق با نظر همه مذاهب اسلامی، ابراز محبت و دوستی با اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از باب عمل به دستور خداوند متعال در قرآن مبنی بر ابراز محبت (مودت) نسبت به ذوی القربی، بر همه مسلمانان واجب است و ابراز محبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از وفات آنان با زنده نگه داشتن نام و یاد آن‌ها و ساخت بارگاه بر قبور مطهرشان و پیروی از آنان ممکن است و سیره مسلمین نیز گواه بر آن است. همچنین ساخت بارگاه بر قبور مطهر آنان مصداق تعظیم شعائر و تخریب قبور و بارگاه آنان مصداق بارز هتک حرمت و سبک شمردن جایگاه آنان در بین مسلمین و تحلیل شعائر الهی است و تردیدی در حرمت آن نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات