نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احدی، سیف اله تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-62]
 • ایازی، سید علی نقی بایسته‌های ادب حضور در زیارت با رویکرد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی حرم رضوی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 159-190]

ب

 • باقری، مسلم فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • بشارتی راد، حسن بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 191-218]
 • بهشتی‌فر، ملیکه مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]

پ

 • پورصدقی، رضا بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]

ج

 • جوکار، سید مهدی واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 53-70]

ح

 • حبیبی، علیرضا بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • حسینی، سیده لطیفه بررسی حق حاجیان بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 27-53]
 • حیدری، محمد جواد بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]

خ

 • خامه یار، احمد حدیث شبلی در اسرار حج؛ روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]

د

 • درگاهی، مهدی واکاوی فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]

ر

 • ربانی، حسام الدین حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]
 • ربانی، حسام الدین تقصیر و انجام دادن اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 7-26]
 • ربانی، حسام الدین ورود بدون احرام حجاج به مکه جهت قرنطینه و احراز سلامتی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 7-28]
 • ربانی موسویان، سید علی پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 95-128]

ز

 • زروندی رحمانی، محمد چیستی احرام در حج و عمره با تأکید بر تحلیل اقوال با رویکرد کاهش آنها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 45-72]

س

 • ساجدی، مهدی تقصیر و انجام دادن اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 7-26]
 • ساجدی، مهدی استفاده از شوینده‌های خوش‌بو در حال احرام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-36]
 • ساجدی، مهدی ورود بدون احرام حجاج به مکه جهت قرنطینه و احراز سلامتی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 7-28]
 • سالارزائی، امیرحمزه ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]

ش

 • شکاری، فاطمه فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]

ص

 • صفائی، محمدمحسن واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 53-70]

ض

 • ضمیری، مصطفی نقد و بررسی فقهی مبانی در وسعت و محدوده میقات ذوالحلیفه با تأکید بر آرای فقهای امامیه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 97-124]
 • ضیاءالدینی، محمد مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]

ع

 • عشقی، زهرا بررسی فقهی وظیفه عاجز از تلفظ صحیح تلبیه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 27-43]
 • عصمتی، زینب بررسی حق حاجیان بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 27-53]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل تحلیل فقهی تاثیر عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 134-164]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی وظیفه عاجز از تلفظ صحیح تلبیه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 27-43]

ف

 • فائزی، محمد بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]
 • فهیمی، علی اکبر آینده پژوهی تأثیر سند چشم انداز 2030 عربستان بر مدیریت حج [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 203-235]

ک

 • کوزه گران، سعید مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]
 • کیخا، محمدرضا واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]

م

 • مباشری، علی اصغر فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • محمدیان، علی تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-62]
 • مختاری افراکتی، نادر ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]
 • مروجی طبسی، حمید انجام جهاد کبیر در آوردگاه موسم و مناسک حج [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 55-82]
 • معاون، زهرا فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • معاون، زهرا جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران (مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 107-144]
 • مهدیان فر، رضا تأملی در اصالت عبارت «جاهدت الحسین» در متن زیارت عاشورا [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 83-106]
 • موذنی بیستگانی، حمید کارکردشناسی و تحلیل چرایی صدور اخبار باب استطاعت [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • موذنی بیستگانی، حمید ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]
 • موذنی بیستگانی، حمید واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • موسوی، مریم السادات بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • مولائی، اصغر امکان‌سنجی بازآفرینی مسیر معنوی هجرت امام رضا(ع) به ایران با تأکید بر گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 145-182]

ن

 • نبی زاده، عبدالقادر بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • نجاتی، محمدسعید آسیب‌شناسی خدمت به حرمین در دوره معاصر و راهکارهای برون‌رفت از آن [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 129-158]

ه