نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی نژاد، سمیه ماهیت و هنجارهای حقوقی حاکم بر قبرستان بقیع در فقه و حقوق بین‌الملل؛ با تاکید بر حقوق بین‌الملل اسلامی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 77-104]
 • آقایی نژاد، سمیه سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 139-168]
 • آهنگران، محمدرسول عکس سلفی و ارتباط تصویری با همسر در حال احرام [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 7-30]
 • آهنگران، محمدرسول خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعیین محدوده آن [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • آهنگران، محمدرسول استفاده از شوینده‌های خوش‌بو در حال احرام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-36]

ا

 • ابوطالبی، عمار کاوشی درباره مدفن فاطمه بنت اسد (ع) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 109-136]
 • ابوطالبی، عمار گونه‌شناسی انتقال جنازه به مدینه در طول تاریخ اسلام [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 155-189]
 • ابوطالبی، عمار «بیت‌الاحزان» یا «مسجد فاطمه» و واکاوی ماهیت تاریخی آن [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 79-106]
 • احدی، سیف اله تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-62]
 • افشار، مجتبی پناهندگی در حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر پناهندگی در حرم مکی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 95-125]
 • افشانی، علیرضا تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 177-211]
 • افشین، خدیجه نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-53]
 • الهی منش، محمدحسن راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 191-218]
 • امامی، محمد وظیفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزیمه توسط امام [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 89-111]
 • امساکی، نوید همراهی مَحرم با بانوی حج‌گزار، شرط استطاعت یا مقدمه وجودی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]
 • ایازی، سید علی نقی بایسته‌های ادب حضور در زیارت با رویکرد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی حرم رضوی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 159-190]

ب

 • باقری، مسلم فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • بَذّار، وحید مسئولیت حقوقی بین المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منای 1394 و سازوکار های پیگیری آن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 107-134]
 • برزویی، سمیه مرقد ائمه بقیع(ع) در آینه معماری بیناتمدنی (اسلامی ـ ایرانی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 169-203]
 • برکت رضایی، روزبه بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 141-170]
 • برکت رضایی، روزبه امکان‌سنجی احرام از ادنی الحل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-164]
 • برکت رضایی، روزبه مفهوم‌شناسی محاذات و حکم احرام از آن [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 79-108]
 • بشارتی راد، حسن بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 191-218]
 • بهشتی‌فر، ملیکه مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]
 • به نژاد، بهروز بررسی و نقد مبانی فقه‌الحدیثی سلفیه در حرمت ساخت بارگاه بر قبور اولیای الهی (با تمرکز بر روایت ابی الهیاج اسدی) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-63]
 • بوک، آدام بهشت بقیع، قلمرو هویتی ـ فرهنگی اسلام و تشیع و ضرورت بازسازی آن از نگاه مردم‌شناسی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 171-202]
 • بولحیه، نورالدین ارزیابی ادله ارتباط و وابستگی جمعیت علمای مسلمان الجزایر به جریان سلفی‌گری افراطی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 29-47]

پ

 • پناهی، علی بررسی مبانی اعتقادی و قلمرو برائت در پرتو آیات و روایات [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • پورصدقی، رضا بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]

ت

 • تاج بخش، غلامرضا رضایتمندی و زیارت (مورد مطالعه : زائران ایرانی در پیاده روی اربعین 1398 در عراق) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 95-121]
 • ترابی، سهیلا واکاوی رخصت‌خواهی برای حج؛ با تأکید بر عصر صفوی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 91-117]
 • تقی زاده نائینی، رضا اهتمام صوفیه به زیارت بقیع و دفن صوفیان در آن [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 141-170]
 • توشنی، جلیل شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گردشگری مذهبی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 135-172]

ث

 • ثمنی، لیلا بررسی فقهی حضور بانوان در راهپیمایی اربعین [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]

ج

 • جدیدی، ناصر واکاوی رخصت‌خواهی برای حج؛ با تأکید بر عصر صفوی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 91-117]
 • جعفری، سید امین تحلیل فقهی ترک طواف نساء و چگونگی جبران آن [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 29-46]
 • جوکار، سید مهدی واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 53-70]

چ

 • چلونگر، محمدعلی بررسی تأثیرات مهاجران حرمین به مغرب اسلامی با مطالعه موردی حضور اهل‌بیت(ع) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 7-27]

ح

 • حبیبی، علیرضا بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • حجتی فر، سحر مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت‏ کننده در پیاده‏‌روی اربعین [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • حسین زاده لطفی، فرهاد تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 103-134]
 • حسینى، سید محمد تعینات ساختاری در روابط ایران و عربستان؛ از دکترین دوستونی تا پس از بهار عربی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 123-148]
 • حسینی، داود نقش زیارت در تربیت سیاسی زائر [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • حسینی، داود بررسی حکم استحباب غسل زیارت رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 57-84]
 • حسینی، سیده لطیفه ابزارهای تضمین حق سلامت حجاج در آموزه های فقهی و اسناد حقوق بشری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 129-155]
 • حسینی، سیده لطیفه بررسی حق حاجیان بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 27-53]
 • حسینی (ژرفا)، سید ابوالقاسم آستانگی در معماری زیارت: بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌‏های ورودی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 105-144]
 • حیدری، محمد جواد بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]

خ

 • خامه یار، احمد سنّت زیارت عتبات عالیات، به عنوان بخشی از آداب معنوی سفر حج [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]
 • خامه یار، احمد حدیث شبلی در اسرار حج؛ روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 105-132]
 • خامه یار، احمد سیر تحوّل باورها درباره مکان‌های مقدس (مطالعه موردی مزار «بیت‌الأحزان» در قبرستان بقیع) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 95-114]
 • خانی محمد آبادی، اعظم واکاوی رخصت‌خواهی برای حج؛ با تأکید بر عصر صفوی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 91-117]
 • خزائی، احمد رضا واکاوی فقهی تقدیم طواف حج، و سعی بر وقوفین [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-44]
 • خوش لسان، مینو مسئولیت حقوقی بین المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منای 1394 و سازوکار های پیگیری آن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 107-134]

د

 • درافشان، محمد حسین بررسی حکم احرام از محاذی مواقیت، از منظر مذاهب اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 7-38]
 • درگاهی، مقداد مبانی فقهی تعظیم و تعزیز اماکنِ یادآور حوادث صدر اسلام در سرزمین وحی (از منظر فریقین) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 7-28]
 • درگاهی، مهدی حکم فقهی پیاده‌روی برای زیارت قبور اولیای الهی و اماکن مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 91-112]
 • درگاهی، مهدی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • درگاهی، مهدی ماهیت و حکم توهین به مقدسّات سایر مسلمانان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 27-46]
 • درگاهی، مهدی واکاوی فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]
 • درگاهی، مهدی نقد و بررسی مبانی فقهیِ ممانعت از حضور بانوان در بقیع [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 29-60]
 • درگاهی، مهدی مبانی فقهی تعظیم و تعزیز اماکنِ یادآور حوادث صدر اسلام در سرزمین وحی (از منظر فریقین) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 7-28]
 • درگاهی، مهدی بررسی فقهی نقش مسجدالحرام در احرام حج تمتّع [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 25-49]
 • درگاهی، مهدی تحلیل فقهی ترک طواف نساء و چگونگی جبران آن [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 29-46]
 • درگاهی، میثم مبانی فقهی تعظیم و تعزیز اماکنِ یادآور حوادث صدر اسلام در سرزمین وحی (از منظر فریقین) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 7-28]

ر

 • ربانی، حسام الدین بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • ربانی، حسام الدین همراهی مَحرم با بانوی حج‌گزار، شرط استطاعت یا مقدمه وجودی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]
 • ربانی، حسام الدین حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]
 • ربانی، حسام الدین تقصیر و انجام دادن اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 7-26]
 • ربانی، حسام الدین ورود بدون احرام حجاج به مکه جهت قرنطینه و احراز سلامتی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 7-28]
 • ربانی، حسام الدین امکان‏‌سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه ‏یافته [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 7-23]
 • ربانی، حسام الدین اذن شوهر در حج مستحبی همسر موقت [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 7-32]
 • ربانی، حسام الدین تحلیل فقهی گستره اختیار زوج در منع از حج مستحبی همسر [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 7-28]
 • ربانی موسویان، سید علی پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 95-128]
 • رجبی، سجاد شناسایی و بررسی مولفه‌های اقتصادی همگرایی و هم‌افزایی شهرهای زیارتی و اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مولفه‌ها بر پایه روش تلفیقی Fuzzy DEMATEL-ANP [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 137-174]
 • رحمتی، محسن جایگاه و اهمیت بقیع در نزد ایلخانان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 53-77]
 • رشادی، محمدعلی راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 191-218]
 • رضائی، غلامرضا بیوت مرفّع اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 113-144]
 • رضوی، رسول بررسی مبانی اعتقادی و قلمرو برائت در پرتو آیات و روایات [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • رضوی زادگان، سید جلال واکاوی جایگاه و اعتبار زیارتنامه‌ امام رضا (ع) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]

ز

 • زروندی رحمانی، محمد چیستی احرام در حج و عمره با تأکید بر تحلیل اقوال با رویکرد کاهش آنها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 45-72]
 • زنگنه شهرکی، جعفر پناهندگی در حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر پناهندگی در حرم مکی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 95-125]

س

 • ساجدی، مهدی بازپژوهشی در اعمال مسجد کوفه و سهله [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 33-56]
 • ساجدی، مهدی ملاک صحت طواف، گذر از نصف یا اتمام چهار دور [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • ساجدی، مهدی عکس سلفی و ارتباط تصویری با همسر در حال احرام [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 7-30]
 • ساجدی، مهدی خروج از مکه بعد از عمره تمتع و تعیین محدوده آن [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • ساجدی، مهدی تقصیر و انجام دادن اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 7-26]
 • ساجدی، مهدی استفاده از شوینده‌های خوش‌بو در حال احرام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 7-36]
 • ساجدی، مهدی ورود بدون احرام حجاج به مکه جهت قرنطینه و احراز سلامتی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 7-28]
 • ساجدی، مهدی امکان‏‌سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه ‏یافته [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 7-23]
 • ساجدی، مهدی بازخوانی، نقد و تحلیل مبانی وهابیت در تخریب بارگاه‌های موجود در بقیع از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • ساجدی، مهدی تحلیل فقهی گستره اختیار زوج در منع از حج مستحبی همسر [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 7-28]
 • سالارزائی، امیرحمزه نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-53]
 • سالارزائی، امیرحمزه واکاوی حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهای بیش از معمول [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • سالارزائی، امیرحمزه مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • سالارزائی، امیرحمزه ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]
 • سامانی، سید محمود پژوهشی در چالش‌های حج مغرب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 147-179]
 • سامانی، سید محمود جایگاه و آئین زیارت بقیع در سنت معصومین(ع) (از پیامبر(ص) تا امام رضا(ع)) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 115-140]
 • سامانی، محمود تحلیلی بر عوامل تأثیر گذار بر مناسبات صفویان با اشراف حجاز [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-64]
 • سامانی، محمود پژوهشی درباره صاحب‌منصبان ایرانی در حرمین شریفین در عصر اول و دوم عباسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 67-88]
 • سامانی، محمود تبیین و تحلیلی از میزان توجه دولتمردان تیموری به حج و حرمین شریفین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 107-124]
 • سرافرازی، عباس امرای سادات حج در دوره بویهیان (379ق ـ 403) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • سعیدی، پرویز شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گردشگری مذهبی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 135-172]

ش

 • شاکری، بلال تحلیل وجه جمع روایات حاکی بر «وظیفه حائض بعد از احرام عمره تمتع» [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 33-54]
 • شاه آبادی، محمدکاظم مانعیت دَین (بدهی) از وجوب حج از منظر فقهای امامیه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 29-56]
 • شریف، علی نقش ماه حرام و حرم در دیه جانباختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-140]
 • شکاری، فاطمه فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • شمس، علی تحولات قربانی در حج از نگاه فقه و تاریخ ( با تاکید بر وضع فعلی قربانی ) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 79-106]
 • شمع ریزی، سید حمید بررسی و نقد مبانی فقه‌الحدیثی سلفیه در حرمت ساخت بارگاه بر قبور اولیای الهی (با تمرکز بر روایت ابی الهیاج اسدی) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-63]
 • شهریاری، معصومه بررسی فقهی حضور بانوان در راهپیمایی اربعین [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]
 • شیخ الاسلامی، علی جلوه های هجرت در حج از منظر عرفای مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 45-74]

ص

 • صاحبی فرد، مهدی واکاوی فقهی تقدیم طواف حج، و سعی بر وقوفین [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 29-44]
 • صادقی، سمیه واکاوی فقهی احرام از ذات عرق [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • صفائی، محمدمحسن واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 53-70]
 • صفائی راد، محمدجواد بررسی روایات ترغیب به زیارت سیدالشهدا (ع) در صورت خوف و خطر جانی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 55-78]
 • صفری فروشانی، نعمت الله کاوشی درباره مدفن فاطمه بنت اسد (ع) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 109-136]
 • صیادنزاد، علیرضا پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 107-137]

ض

 • ضمیری، مصطفی نقد و بررسی فقهی مبانی در وسعت و محدوده میقات ذوالحلیفه با تأکید بر آرای فقهای امامیه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 97-124]
 • ضیاءالدینی، محمد مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]

ع

 • عاصی، ابوالقاسم بررسی و نقد مبانی فقه‌الحدیثی سلفیه در حرمت ساخت بارگاه بر قبور اولیای الهی (با تمرکز بر روایت ابی الهیاج اسدی) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 47-63]
 • عبادی، مهدی امنیت حج در دورۀ حکومت فاطمیان از تصرف مصر تا پایان دولت المستنصر بالله (358-487 ق) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 157-176]
 • عباسی، علی اکبر تحلیل بحران‌آفرینی معاویه در مناسک آخرین حج دوران خلافت امام علی (ع) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 89-105]
 • عباسی، مرتضی امنیت حج در دورۀ حکومت فاطمیان از تصرف مصر تا پایان دولت المستنصر بالله (358-487 ق) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 157-176]
 • عبدی، مهدی بررسی فقهی نوع زمین اماکن حج و شهر مکه از جهت ملکیت و آثار مترتب بر آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 57-88]
 • عبدی، مهدی حکم ساخت بنای مشترک در منا از نگاه مذاهب اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 85-106]
 • عسکری، پوریا مسئولیت حقوقی بین المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منای 1394 و سازوکار های پیگیری آن [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 107-134]
 • عشقی، زهرا بررسی فقهی میزان معتبر در فاصله بین دو عمره مفرده [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 49-78]
 • عشقی، زهرا بررسی فقهی وظیفه مرد صروره در حلق یا تقصیر [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 55-78]
 • عشقی، زهرا بررسی فقهی وظیفه عاجز از تلفظ صحیح تلبیه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 27-43]
 • عصمتی، زینب بررسی حق حاجیان بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 27-53]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی درآمدی بر چیستی شبهه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]
 • علیزاده موسوی، سید مهدی بررسی و تحلیل نظریه مقامات پیامبر(ص) در مکتب بریلوی (احمدرضاخان بریلوی) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 65-90]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل تحلیل فقهی تاثیر عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 134-164]
 • عندلیب همدانی، علی بازپژوهی حکم غسل احرام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • عندلیبی، رضا بررسی ترتیب اعمال منا در فقه امامیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 141-170]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی مکان نماز در کنار قبور معصومین (ع) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-40]
 • عندلیبی، رضا قاعده «تسهیل» و نقش آن در استنباط احکام حج [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 107-130]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی بالا بردن صدا در حرم معصومین (ع) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 39-68]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی میزان معتبر در فاصله بین دو عمره مفرده [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 49-78]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی وظیفه مرد صروره در حلق یا تقصیر [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 55-78]
 • عندلیبی، رضا بررسی فقهی وظیفه عاجز از تلفظ صحیح تلبیه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 27-43]

غ

 • غفاری، علی اکبر بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 113-127]
 • غفوری‌نژاد، محمد پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 107-137]
 • غنی زاده، مهدیه واکاوی حکم وضعی مسئله افساد حج استیجاری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 63-87]
 • غیاثی، هادی شناسایی و بررسی مولفه‌های اقتصادی همگرایی و هم‌افزایی شهرهای زیارتی و اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مولفه‌ها بر پایه روش تلفیقی Fuzzy DEMATEL-ANP [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 137-174]
 • غیاثی، هادی ابعاد تمدنی نهاد زیارت در فرهنگ شیعی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 137-168]

ف

 • فائزی، محمد بررسی مشروعیت غسل زیارت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 73-94]
 • فتحی، یوسف حج به ‌مثابه سرمایه اجتماعی با تأکید بر پیام‌های آیت‌الله خامنه‌ای به حجاج (1368- 1400)، به روش تحلیل مضمون [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 141-177]
 • فخلعی، محمدتقی تحلیل وجه جمع روایات حاکی بر «وظیفه حائض بعد از احرام عمره تمتع» [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 33-54]
 • فرشید، مهران تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 103-134]
 • فرمانیان، مهدی گونه‌شناسی انتقال جنازه به مدینه در طول تاریخ اسلام [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 155-189]
 • فروغان، زهرا تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 177-211]
 • فعالی، محمدتقی جلوه های هجرت در حج از منظر عرفای مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 45-74]
 • فقیه جلالی (بحرالعلوم)، محمدمهدی خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 181-205]
 • فهیمی، علی اکبر آینده پژوهی تأثیر سند چشم انداز 2030 عربستان بر مدیریت حج [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 203-235]

ق

 • قائدان، اصغر مقایسه تفکر و رفتار جریان سلفیه و وهابیه با رفتار اهل سنت در زیارت قبر رسول خدا (ص) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-65]
 • قائمی، سید محسن ماهیت و هنجارهای حقوقی حاکم بر قبرستان بقیع در فقه و حقوق بین‌الملل؛ با تاکید بر حقوق بین‌الملل اسلامی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 77-104]
 • قائمی، سید محسن سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 139-168]
 • قائمی، سیدمحسن حقوق گردشگری مذهبی؛ با تأکید بر حقوق سالمند «به مثابه زائر بقیع» [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 61-94]
 • قائمی، محسن زیارت بقیع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 127-154]
 • قائمی اصل، مهدی شناسایی و بررسی مولفه‌های اقتصادی همگرایی و هم‌افزایی شهرهای زیارتی و اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مولفه‌ها بر پایه روش تلفیقی Fuzzy DEMATEL-ANP [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 137-174]
 • قاسمی بیستگانی، مرضیه بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • قاضی عسکر، سیدمحمد جلوه های هجرت در حج از منظر عرفای مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 45-74]
 • قرائتی، حامد نقش حج و حرمین در جنبش‌های مهدوی مغرب اسلامی؛ بررسی موردی محمد احمد سودانی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 111-145]
 • قرائتی، حامد مرقد ائمه بقیع(ع) در آینه معماری بیناتمدنی (اسلامی ـ ایرانی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 169-203]

ک

 • کاظمی گلوردی، محمدرضا واکاوی فقهی احرام از ذات عرق [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • کرملاچعب، محمدباقر ارزیابی فقهی جواز اخذ اجرت در حج نیابتی مستطیع [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 51-76]
 • کمالی اردکانی، حمید اعلان برائت از مشرکان و تحلیل مفهوم «مشرک» [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-96]
 • کوزه گران، سعید مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 149-176]
 • کیخا، محمدرضا نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-53]
 • کیخا، محمدرضا بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • کیخا، محمدرضا واکاوی حکم وضعی مسئله افساد حج استیجاری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 63-87]
 • کیخا، محمدرضا واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]

م

 • مؤمنی، ناصر واکاوی جایگاه و اعتبار زیارتنامه‌ امام رضا (ع) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • مباشری، علی اصغر فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • محمدزاده، ناهید ابزارهای تضمین حق سلامت حجاج در آموزه های فقهی و اسناد حقوق بشری [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 129-155]
 • محمدیان، علی تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 37-62]
 • مختاری افراکتی، نادر واکاوی حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهای بیش از معمول [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • مختاری افراکتی، نادر مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • مختاری افراکتی، نادر ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]
 • مروجی طبسی، حمید انجام جهاد کبیر در آوردگاه موسم و مناسک حج [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 55-82]
 • مطهری، حمید رضا بقیع از دیدگاه دانشمندان اندلس [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • مطهری، حمیدرضا بقیع و مشاهد آن در آثار سفرنامه‌نویسان غرب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 71-88]
 • معاون، زهرا جایگاه زیارت نزد گردشگران ونقش آن در تثبیت ارزش‌های فرهنگی (مطالعه مردم نگارانه در اماکن زیارتی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 125-147]
 • معاون، زهرا تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 177-211]
 • معاون، زهرا فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 165-201]
 • معاون، زهرا جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران (مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 107-144]
 • معاون، زهرا مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت‏ کننده در پیاده‏‌روی اربعین [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • مقدادی، زهرا آستانگی در معماری زیارت: بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌‏های ورودی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 105-144]
 • ملک افضلی، محسن حج حِسبی و فروعات آن [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 35-61]
 • مناقب، سید مصطفی واکاوی جایگاه و اعتبار زیارتنامه‌ امام رضا (ع) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 85-108]
 • مهدیان فر، رضا تأملی در اصالت عبارت «جاهدت الحسین» در متن زیارت عاشورا [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 83-106]
 • مهربان سیدآّباد، یوسف نقد و بررسی قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 11-44]
 • موحد، مجید جایگاه زیارت نزد گردشگران ونقش آن در تثبیت ارزش‌های فرهنگی (مطالعه مردم نگارانه در اماکن زیارتی شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 125-147]
 • موحد مجد، مجید مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت‏ کننده در پیاده‏‌روی اربعین [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • موذنی، حمید بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • موذنی، محمدسعید کیفیت تعظیم شعائر و عناصر دخیل در مشروعیت آن (از منظر فقهای امامیه و مغرب) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 89-109]
 • موذنی بیستگانی، حمید واکاوی حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهای بیش از معمول [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • موذنی بیستگانی، حمید مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-28]
 • موذنی بیستگانی، حمید کارکردشناسی و تحلیل چرایی صدور اخبار باب استطاعت [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • موذنی بیستگانی، حمید ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 7-26]
 • موذنی بیستگانی، حمید کیفیت تعظیم شعائر و عناصر دخیل در مشروعیت آن (از منظر فقهای امامیه و مغرب) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 89-109]
 • موذنی بیستگانی، حمید تعظیم قبور اولیا از منظر فقهای مغرب اسلامی (با تأکید بر نقد دیدگاه‌های ابوسفیان باحُّو سلاوی) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 49-70]
 • موذنی بیستگانی، حمید واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 71-96]
 • موذنی بیستگانی، حمید ارزیابی فقهی جواز اخذ اجرت در حج نیابتی مستطیع [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 51-76]
 • موسوی، سید سلیمان جایگاه قبور بزرگان در سنت یهود بررسی در منابع عهدینی و روایات اسلامی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 79-102]
 • موسوی، مریم السادات بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • موسوی مقدم تربتی، مهناز امرای سادات حج در دوره بویهیان (379ق ـ 403) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • مولائی، اصغر امکان‌سنجی بازآفرینی مسیر معنوی هجرت امام رضا(ع) به ایران با تأکید بر گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 145-182]
 • مولائی، اصغر بازشناسی نمادها و نشانه‌های مسیرهای فرهنگی و آیینی هجرت امام رضا(ع) به ایران [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 109-140]
 • مولائی، اصغر تبیین اصول و مبانی احیا و توسعه فضاهای مذهبی و زیارتی با محوریت معارف رضوی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 119-144]

ن

 • ناظمیان فرد، علی امرای سادات حج در دوره بویهیان (379ق ـ 403) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 107-135]
 • نبی زاده، عبدالقادر بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 183-216]
 • نجاتی، محمدسعید راهکار‌های فقه شیعه برای مقابله با مساله ازدحام جمعیت در منا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-120]
 • نجاتی، محمدسعید تحولات قربانی در حج از نگاه فقه و تاریخ ( با تاکید بر وضع فعلی قربانی ) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 79-106]
 • نجاتی، محمدسعید آسیب‌شناسی خدمت به حرمین در دوره معاصر و راهکارهای برون‌رفت از آن [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 129-158]
 • نجاتی، محمدسعید خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 181-205]
 • نجاتی، محمدسعید ارزیابی ادله ارتباط و وابستگی جمعیت علمای مسلمان الجزایر به جریان سلفی‌گری افراطی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 29-47]
 • نجاتی، محمدسعید تحلیلی از واکنش انگلستان به پیگیری‌های مسئله بقیع (طی سال‌های 1925ـ1931) در پرتو برخی اسناد تازه‌نشر [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 29-51]
 • ندیمی، هادی آستانگی در معماری زیارت: بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌‏های ورودی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 105-144]
 • نژاد رمضانی، حمید رضا مرقد ائمه بقیع(ع) در آینه معماری بیناتمدنی (اسلامی ـ ایرانی) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 169-203]
 • نصرتیان، مهدی اذن شوهر در حج مستحبی همسر موقت [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 7-32]
 • نصیری، مجید شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گردشگری مذهبی در ایران [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 135-172]
 • نقش، امیررضا تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 103-134]
 • نقیبی، سید مهدی وظیفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزیمه توسط امام [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 89-111]
 • نکویی سامانی، مهدی بررسی معنا، شرایط و آثار شفاعت پیامبر اکرم (ص) از منظر مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 131-160]
 • نمازی، فاطمه پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 107-137]
 • نواب، سید محمد حسین آستانگی در معماری زیارت: بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌‏های ورودی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 105-144]
 • نیک نجات، زینب مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت‏ کننده در پیاده‏‌روی اربعین [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]

و

 • وکیلی، هادی جلوه های هجرت در حج از منظر عرفای مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 45-74]

ه

 • هاشمی، سید محمد علی حقوق بین الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 45-70]
 • هاشمی، سید محمد علی آموزه های حج و مسئله ارتقای دیپلماسی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 125-148]

ی

 • یزدانی، بیتا تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 103-134]
 • یزدانی کمرزرد، محمد مهدی وظیفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزیمه توسط امام [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 89-111]