امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قرآن و حدیث. قم. ایران

چکیده

چکیده:

مطابق با آیات و روایات اسلامی، برخی از اماکن دینی مانند شهر مکه، مسجدالحرام و مسجد النبی از قداست و احکام خاصی برخوردار است. به عنوان نمونه هیچ مکلفی مجاز نیست بدون طهارت به این دو مسجد وارد شود و یا پس از اتمام اعمال عمره تمتع، مکلف نباید از شهر مکه خارج گردد. باید توجه داشت که این اماکن مقدس در طول تاریخ و گذر زمان با توسعه و تحول همراه بوده و مساحت و محدوده آن‌ها افزایش یافته است. از این رو ترتب احکام مختص به این امکنه بر محدوده افزایش یافته آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است. این تردید باعث شده تا برخی از فقها احکام اختصاصی این امکنه را فقط بر محدوده قدیم این اماکن جاری بدانند و برخی دیگر معتقد شوند، توسعه، تاثیری بر ترتب حکم شرعی ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که توسعه اماکن مقدس تاثیری بر حکم مختص به این امکنه ندارد و در این باره حق به جانب فقیهانی است که معتقدند مادامی که عرفا عنوان بر محل توسعه یافته از این امکنه صادق است، حکم شرعی مترتب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات