امکان‏‌سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه ‏یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

در آیات و روایات اسلامی برخی از اماکن دینی ـ مانند شهر مکه، مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ از قداست و احکام خاصی برخوردار است؛ مثلاً مکلفی که غسل بر او واجب شده مجاز نیست بدون طهارت به این دو مسجد وارد شود یا متمتع پس از اتمام اعمال عمره تمتع، مطلقاً یا در فرض خوف فوت حج نباید از شهر مکه خارج شود. باید توجه داشت که این اماکن مقدس در طول تاریخ و گذر زمان با توسعه و تحول همراه بوده و مساحت و محدوده آنها افزایش یافته است. از این‏رو ترتب احکام مختص به این مکان‌‏ها بر محدوده افزایش ‏یافته آنها محل تردید است. این تردید باعث شده تا برخی از فقها احکام اختصاصی این مکان‏‌ها را فقط بر محدوده قدیم آن جاری بدانند و برخی دیگر معتقد شوند، توسعه تأثیری بر ترتب حکم شرعی ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق، که به صورت کتابخانه‌‏ای و نرم افزاری و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که توسعه اماکن مقدس تأثیری بر حکم مختص به این مکان‏‌ها ندارد و در این باره حق به جانب فقیهانی است که معتقدند: «مادامی که عرفاً عنوان بر محل توسعه‏ یافته از این مکان‏‌ها صادق است، حکم شرعی مترتب می‌‏شود».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آملی، محمدتقی (1380‏ق)، مصباح الهدی فی شرح عروةالوثقی، تهران، نشر مؤلف، چاپ اول.
 2. ازرقی، محمد بن عبدالله (بی‏تا)، اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، مکه، مکتبة ثقافه.
 3. ابن برّاج، قاضی عبدالعزیز بن نحریر (1406‏ق)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 4. ابن حمزه، محمد بن علی (1408‏ق)، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، کتابخانه آیت‏الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
 5. بهجت، محمدتقی (1426‏ق)، جامع المسائل، قم، دفتر معظم له، چاپ دوم.
 6. بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق)، حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول.
 7. تبریزی، جواد بن علی (1427‏ق)، صراط النجاة، قم، دارالصدیقة الشهیدة، چاپ اول.
 8. ـــــــــــــ (1423‏ق)، التهذیب فی مناسک العمره و الحج، قم، دارالتفسیر، چاپ اول.
 9. حر عاملی، محمد بن حسن (1409‏ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسة آل‏البیت:، چاپ اول.
 10. حکیم، سید محسن (1416‏ق)، دلیل الناسک تعلیقة وجیزة علی مناسک الحج، نجف، مدرسه دارالحکمة، چاپ سوم.
 11. خمینی، سیدروح‏ الله (بی‏تا)، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
 12. خوئی، سیدابوالقاسم (1410‏ق)، المعتمد فی شرح المناسک، قم، منشورات مدرسه دارالعلم ـ لطفی، چاپ اول.
 13. سیستانی، سیدعلی (1422‏ق)، المسائل المنتخبه، قم، دفتر آیت‏الله سیستانی، چاپ نهم.
 14. شیخ صدوق، محمد بن علی (1413‏ق)، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
 15. شهید اول، محمد بن مکی (1417‏ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
 16. شهید ثانی، زین الدین بن علی (1419‏ق)، فوائد القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 17. ـــــــــــــ (بی‏تا)، روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان، قم، موسسه آل البیت:، چاپ اول.
 18. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (1404‏ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
 19. طوسی، محمد بن حسن (1407‏ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 20. ـــــــــــــ (1387‏ق)، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.
 21. علامه حلی، حسن بن یوسف (1410‏ق)، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 22. ـــــــــــــ (1413‏ق)، قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 23. ـــــــــــــ (1412‏ق)، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول.
 24. فخر المحققین، محمد بن حسن (1387‏ق)، ایضاح الفوائد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
 25. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر (1422‏ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 26. کلینی، محمد بن یعقوب (1407‏ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 27. گلپایگانی، محمدرضا (1403‏ق)، کتاب الحج، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول.
 28. مازندرانی، محمدهادی (1429‏ق)، شرح فروع الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول.
 29. محقق حلی، جعفر بن حسن (1418‏ق)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ ششم.
 30. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن (1247‏ق)،‏ ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسة آل‏البیت:، چاپ اول.
 31. محقق کرکی، علی بن حسین (1414‏ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت:، چاپ دوم.
 32. مظاهری، منصور (1397‏ش)، مناسک حج مطابق با فتوای امام خمینی و مراجع تقلید، تهران، نشر مشعر، چاپ سیزدهم.
 33. ـــــــــــــ (1398‏ش)، مناسک همراه، گزیدهای از مناسک عمره و حج، تهران، نشر مشعر، چاپ اول.
 34. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411‏ق)، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل‏البیت:، چاپ اول.
 35. میلانی، سیدمحمدهادی (1395‏ق)، محاضرات فی فقه الإمامیة ـ صلاة المسافر و قاعدتی الصحة و الید، مشهد، موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، چاپ اول.
 36. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415‏ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‏البیت:.