دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پدیدارشناسی آیین‌های خاکسپاری در باورهای اسلامی (با تاکید بر قبرستان بقیع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

فاطمه نمازی؛ علیرضا صیادنزاد


بیت الاحزان یا مسجد فاطمه و واکاوی ماهیت تاریخی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

عمار ابوطالبی


مرقد ائمه(ع) بقیع در آینه معماری بینا تمدنی(اسلامی-ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

حمید رضا نژاد رمضانی؛ سمیه برزویی؛ حامد قرائتی


تحلیلی از واکنش انگلستان به پیگیری‌های مسئله بقیع، در پرتو برخی اسناد تازه نشر (1931_1925) ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

محمدسعید نجاتی


سرزمین بقیع و حق بر حافظه جمعی مسلمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

سید محسن قائمی؛ سمیه آقایی نژاد


تحلیل فقهی ترک طواف نساء و چگونگی جبران آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

سید امین جعفری؛ مهدی درگاهی


تحلیل فقهی گستره اختیار زوج در منع از حج مستحبی همسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


بررسی و نقد مبانی فقه الحدیثی سلفیه در حرمت ساخت بارگاه بر قبور اولیای الهی (با تمرکز بر روایت ابی الهیاج اسدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

بهروز به نژاد؛ ابوالقاسم عاصی؛ سید حمید شمع ریزی


بررسی و تحلیل نظریه مقامات پیامبر (ص) در مکتب بریلوی (احمد رضا خان بریلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

سید مهدی علیزاده موسوی


جایگاه و اهمیت بقیع در نزد ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

محسن رحمتی


بقیع از دیدگاه دانشمندان اندلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

حمیدرضا مطهری


واکاوی رخصت خواهی برای حج با تأکید بر عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

اعظم خانی محمد آبادی؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی


تبیین اصول و مبانی احیاء و توسعه فضاهای مذهبی و زیارتی با محوریت معارف رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

اصغر مولائی