کلیدواژه‌ها = سلامت معنوی
مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت کننده در پیاده روی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

زهرا معاون؛ مجید موحد؛ زینب نیک نجات؛ سحر حجتی فر