حقوق گردشگری مذهبی؛ با تاکید بر حقوق «سالمند به مثابه زائر بقیع»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو دانشکاه علوم اسلامی رضوی و استاد حوزه علمیه قم

چکیده

گردشگری مذهبی، مبتنی بر مجموعه­ای از قواعد و انگاره­های حقوقی است؛ این مجموعه، به رغم اهمیت، کمتر به بحث و گفتگو واگذار شده و مجموعه­ای منضبط و احصا شده ندارد. از همین­رو، مساله و ضرورت این نوشته را می­توان در تحلیل و استقرای حقوق سالمندان به مثابه زائران بقیع دانست؛ خصوص آنکه سالمندان، گاه، انبوه عظیمی از زائران بقیع را شکل می­دهد. در این نوشته، سالمندی بیش از آنکه عارضه­ای شخصی و بیولوژیک قلمداد شود، به عنوان وضعیتی آسیب­پذیر در فرآیند زیارت مطرح می­شود که نیازمند درج حقوقی ویژه نسبت به سالمندان و تکالیفی بر عهده دولت­های متبوع، دولت­ عربستان و زائران است .
نوشته توصیفی-تحلیلی پیش­رو، به این نتیجه دست می­یازد که سالمند مبتنی بر ادله­ای چون مصلحت و کرامت و نیز اصل برابری و منع تبعیض، از حق زیارت برخوردار است. همچنین در این نظم حقوقی،حق سلامت، تبعیض مثبت، تسهیل در دسترسی، تخفیف و حریم خصوصی، انگاره­هایی است که بایستی مدنظر دولت میزبان زائر سالمند (عربستان)قرار گرفته و نیز مواردی چون اولویت در تخصیص منابع توسط  دولتهای فرستنده زائر سالمند رعایت شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات