دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


2. تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی


3. بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

حسن بشارتی راد


4. ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطینه در هتل و احراز سلامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


5. وظیفه فقهی عاجز از تلفظ صحیح تلبیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

رضا عندلیبی؛ زهرا عشقی


6. پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

سید علی ربانی موسویان


7. آسیب‌شناسی خدمت به حرمین در دوره معاصر و راهکارهای برون‌رفت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

محمدسعید نجاتی


8. بررسی مشرعیت غسل زیارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد جواد حیدری


9. بایسته های ادب حضور در زیارت با رویکرد مبتنی بر نظریة زمینه ای(مطالعة موردی حرم رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

سید علی نقی ایازی


10. چیستی احرام در حج و عمره با تأکید بر تحلیل اقوال با رویکرد کاهش آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمد زروندی رحمانی


11. حقوق گردشگری مذهبی؛ با تاکید بر حقوق «سالمند به مثابه زائر بقیع»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محسن قائمی


12. واکاوی فقهی استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت ادای حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

سید مهدی جوکار؛ محمدمحسن صفائی


13. واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


14. نقد و بررسی فقهی مبانی در وسعت و محدوده ی میقات ذوالحلیفه با تاکید بر آراء فقهاء امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

مصطفی ضمیری


15. واکاوی فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

مهدی درگاهی


16. مطالعه مولفه های جانشین‌پروری و بررسی اندازه اثرآنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی سازمان حج و زیارت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

سعید کوزه گران؛ ملیکه بهشتی‌فر؛ محمد ضیاءالدینی


17. بررسی حق حجاج بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی


18. امکان سنجی سرایت احکام اماکن مقدس به مقادیر توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


19. جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران مذهبی مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

زهرا معاون


20. آموزه های حج و مساله ارتقای دیپلماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

سید محمد علی هاشمی