دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آینده پژوهی تأثیر سند چشم انداز 2030 عربستان بر مدیریت حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

علی اکبر فهیمی


2. ‏«تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی»‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

علی محمدیان؛ سیف اله احدی


3. کارکردشناسی و تحلیل چرایی صدور اخبار باب استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

حمید موذنی بیستگانی


4. حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


5. ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


6. تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی


7. استفاده از شوینده‌های خوش‌بو در حال احرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

مهدی ساجدی


8. بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

حسن بشارتی راد


9. ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطینه در هتل و احراز سلامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


10. حدیث شبلی در اسرار حج؛ روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

احمد خامه یار


11. وظیفه فقهی عاجز از تلفظ صحیح تلبیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

رضا بستان


12. تحلیل فقهی تاثیر عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


13. پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

سید علی ربانی موسویان


14. فراترکیب عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری


15. آسیب‌شناسی خدمت به حرمین در دوره معاصر و راهکارهای برون‌رفت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

محمدسعید نجاتی


16. بررسی مشرعیت غسل زیارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد جواد حیدری


17. بایسته های ادب حضور در زیارت با رویکرد مبتنی بر نظریة زمینه ای(مطالعة موردی حرم رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

سید علی نقی ایازی