موضوعات = بررسی‌های تاریخی
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی درباره مدفن فاطمه بنت اسد (ع)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-136

نعمت الله صفری فروشانی؛ عمار ابوطالبی


2. ابعاد تمدنی نهاد زیارت در فرهنگ شیعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-168

هادی غیاثی