موضوعات = بررسی‌های جامعه‌شناختی
تعداد مقالات: 5
1. بایسته های ادب حضور در زیارت با رویکرد مبتنی بر نظریة زمینه ای(مطالعة موردی حرم رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

سید علی نقی ایازی


2. تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-211

زهرا معاون؛ زهرا فروغان؛ علیرضا افشانی


5. ابعاد تمدنی نهاد زیارت در فرهنگ شیعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-168

هادی غیاثی