موضوعات = بررسی‌های جامعه‌شناختی
تعداد مقالات: 6
2. فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری


3. تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-211

زهرا معاون؛ زهرا فروغان؛ علیرضا افشانی


6. ابعاد تمدنی نهاد زیارت در فرهنگ شیعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-168

هادی غیاثی