موضوعات = پیاده روی اربعین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی حضور بانوان در راهپیمایی اربعین

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 71-94

لیلا ثمنی؛ معصومه شهریاری