موضوعات = عتبات عالیات
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی حضور بانوان در راهپیمایی اربعین

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 71-94

لیلا ثمنی؛ معصومه شهریاری


2. سنّت زیارت عتبات عالیات، به عنوان بخشی از آداب معنوی سفر حج

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-94

احمد خامه یار