موضوعات = بررسی‌های سیاسی
تعداد مقالات: 4
1. بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 191-218

حسن بشارتی راد


3. راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 191-218

محمدحسن الهی منش؛ محمدعلی رشادی