موضوعات = بررسی‌های سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. آینده پژوهی تأثیر سند چشم انداز 2030 عربستان بر مدیریت حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

علی اکبر فهیمی


2. راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 191-218

محمدحسن الهی منش؛ محمدعلی رشادی