نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی تاثیر عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 134-164

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی