نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 191-218

محمدحسن الهی منش؛ محمدعلی رشادی