نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی انتقال جنازه به مدینه در طول تاریخ اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 155-189

عمار ابوطالبی؛ مهدی فرمانیان