نویسنده = زهرا معاون
تعداد مقالات: 3
1. فراترکیب عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری


2. تاثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-211

زهرا معاون؛ زهرا فروغان؛ علیرضا افشانی