نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی چرائی اختلاف فتوی در کفایت حج با بلوغ در احد الموقفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


2. بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-33

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


3. واکاوی حکم وضعی مسئله افساد حج استیجاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-87

مهدیه غنی زاده؛ محمدرضا کیخا


4. نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-53

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی