نویسنده = �������� ���������� (������������������)�� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 181-205

محمدسعید نجاتی؛ محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم)