نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت تعظیم شعائر و عناصر دخیل در مشروعیت آن (از منظر فقهای امامیه و مغرب)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 89-109

محمدسعید موذنی؛ حمید موذنی بیستگانی